Taksäkerhet i Stockholm

Vajersystem eller räcke

Gångbryggor ska från och med Januari 2015 kompletteras med antingen räcken eller vajersystem.
Detta då man måste vara fastspänd hela tiden. Arbetsmiljöverket har utfärdat en sanktionsavgift om minst 40.000 kr plus 731 kr per anställd,
med ett maxbelopp på 400.000 kr om man bryter mot detta.

Vilka paragrafer handlar om sanktionsavgifter vid fall?   

Sanktionsavgifter för fall infördes den 1 januari 2015 för att förhindra att flera kommer till skada genom fall. Sanktionsavgifter för fall infördes den 1 januari 2015 för att förhindra att flera kommer till skada genom fall.

Läs mer här

Snörasskydd

Snörasskydd hindrar snö och is från att okontrollerat rasa ner från taket. Även arbetet med att avlägsna snö och is från taket kan utföras under mer kontrollerade former. Med snörasskydd behöver taket inte heller renskottas lika ofta.

Det finns krav i Boverkets byggregler på skydd mot fallande is och snö vid byggnaders entréer om det finns särskilda risker för personskador. Läs mer här

Gångbryggor

Enligt arbetsmiljölagen ska gångbryggor finnas för att man säkert ska kunna förlytta sig på taket. Gångbryggor är även godkända för infästning av livlina. Det är viktigt att besiktiga befintliga gångbryggor. Många gamla gångbryggor är uttjänta och kan behövas bytas ut.

Om det finns ett fast arbetsställe på taket ställs i Boverkets byggregler krav på olika taksäkerhetsanordningar. Läs mer här

Takstegar

Takstegar används för att man ska kunna förflytta sig säkert från gångbryggan till takfoten, vilket ökar säkerheten vid servicearbeten på tak. Ett uppskattat sätt att hjälpa personer som har taket som arbetsplats, t.ex. snöskottare. Takstegar är dessutom krav enligt arbetsmiljölagen.

Plattformar

Arbetsplattformar ska finnas på samtliga skorstenar med en arbetshöjd högre än 1,2 lpm för att t.ex. skorstensfejare ska kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Vår materialleverantör är CW Lundberg i Mora.

En skorsten måste till exempel sotas regelbundet för att det ska vara tillåtet att elda i en kamin eller panna. För att sotningen ska kunna utföras på ett säkert sätt är det nödvändigt att kunna ta sig upp på taket, förflytta sig på taket från uppstigningsstället till skorstenen och att kunna sota skorstenen på ett säkert sätt.

Läs mer här

ALLTID FASTA PRISER MED BRA GARANTIER

Kontakta oss för en kostnadsfri offert