Snöröjning Stockholm

Vi markskottar åt fastighetsägare över hela Stockholm

Snöröjning & Snöskottning i Stockholm

Takjour åtar sig alla sorters uppdrag på alla möjliga ytor, inga uppdrag är för små för oss. När snö, rusk och minusgrader kommer runt knuten och ni inte har tid eller ork så teckna ett avtal med Takjour, vi utför allt från att skotta för hand till stora hjullastare & från halkbekämpning till vårsandsupptagning och allt detta ingår i vårt avtal. Teckna ett avtal med oss redan idag! Vi erbjuder även takskottning.

Avropsavtal eller bevakningsavtal?

Vi har två olika typer av avtal att erbjuda, antingen avropsavtal där ni själva bestämmer när och hur mycket som ska snöskottas eller så lämnar ni över ansvaret till Takjour och vi rycker ut när snö eller halka råder.

Avropsavtal

Beställaren avgör själv när åtgärd anses påkallad med hänsyn till nederbörd, snö, eller annan omständighet. Beställaren röjningsåtgärd avser bli utförd av entreprenören inom 24 timmar.

Bevakningsavtal

Vid val av bevakning så väljer entreprenören när halkbekämpning/snöskottning ska göras, det görs normalt vid 5 cm nederbörd.

Följande ingår i våra avtal:

 • Saltning
 • Sandning
 • Sandlåda påfyllning
 • Jour 24/7
 • Snöröjning av markytor


Våra utföranden och maskiner:

 • Handskottning
 • Snöslunga
 • Pick-up
 • Redskapsbärare
 • Traktor
 • Hjullastare
 • Sandsupptagnings maskin
 • Salta vägbanan vid snöröjning i Stockholm
 • Sand som används vid snöröjning i Stockholm
 • Snöslunga som används vid markskottning i Stockholm
 • Traktor vid markskottning och snöröjning i Stockholm

Fastighetsägarens ansvar gällande gator och torg och allmänna ytor

Som fastighetsägare kan du även ha ett visst ansvar för snöröjning på gator, torg och andra allmänna ytor kring din fastighet. Detta gäller för områden som i detaljplanen redovisas som kvartersmark och som har iordningställts och används för allmän trafik. Om det istället framgår i detaljplanen att kommunen är huvudman för den allmänna platsen så är det också kommunens ansvar att ta hand om renhållning och snöskottning.

 • Flytta på snö och is från gång- och cykelbana mot körbanan i samband med takskottning för att underlätta framkomligheten för gående, cyklister och personer med funktionsnedsättning.
 • Se till så att snömassorna forslas bort och inte tippas eller placeras på stadens mark.
 • Åtgärda is på gångbanan orsakad av dagvatten som letts ut från stuprör.

Vad händer efter ni tecknat avtal med Takjour?

Vi gör alltid ett platsbesök där vi ser över alla ytor som ska plogas/halkbekämpas, vi ser även över vilka maskiner som krävs för ytorna och framför allt besvarar ev. frågor eller funderingar beställaren har.

ALLTID FASTA PRISER MED BRA GARANTIER

Kontakta oss för en kostnadsfri offert