VÅRA TJÄNSTER

Takskottning

Vi åtar oss alla sorters skottningsuppdrag på olika sorters tak. Kontakta oss för att veta mer - vi erbjuder takskottning i hela Stockholm men även i närliggande kommuner.

Läs mer om takskottning

Takmålning

Vi erbjuder plåttaksmålning i hela Storstockolm. Kontakta oss för mer information och en kostandsfri offert!

Läs mer om takmålning

Taksäkerhet

Viktig information om hur vi på Takjour arbetar med taksäkerhet i alla våra arbeten och uppdrag. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Läs mer om taksäkerhet

Takomläggning

Vi byter tak, lägger nytt och lägger om tak i olika material. Allt från plåttak till tegelpannor, papp och koppar. Inget projekt är för litet eller för stort för oss - vi ser fram emot att ta oss an just ditt tak!

Läs mer takomläggning

Istappar

Varje fastighetsägare är själv ansvarig för eventuella olyckor i samband med nedfallande snö och/eller istappar från fastigheten. Kontakta oss så hjälper vi dig att säkra din fastighet!

Läs mer om istappar

Takservice & Rope Access

Vi tar hand om allt från projektering till färdig produkt med överlämnande av relationshandlingar till kund med drift samt skötselanvisningar för er värmekabelanläggning.

Läs mer takservice & rope access

Markskottning

Takjour åtar sig alla sorters uppdrag på alla möjliga ytor för markskottning - inga uppdrag är för små för oss.

Läs mer om markskottning