Istappar på tak

Risk för istappar? Slå oss en signal!

Under vinterhalvåret ökar risken för bildning av istappar på taken runt om i Stockholm. Dessa glittrande formationer kan förvisso vara vackra, men utgör samtidigt stora risker. Istappar kan fort växa i storlek och orsaka allvarliga skador på fordon, bostäder och till och med människor. För att undvika dessa potentiellt farliga situationer är det av yttersta vikt att fastighetsägare tar till de åtgärder som krävs för att förebygga och hantera istappar. Hur kan vi på Takjour hjälpa dig med problemet? Här går vi igenom allt som är värt att veta!

Vilket ansvar har fastighetsägare när det gäller bildning av istappar?

Enligt bestämmelserna i ordningslagen är det tydligt fastslaget att fastighetsägare har ett betydande ansvar när det kommer till bildning av istappar på sitt tak. Snö och is som kan utgöra en fara för människor och egendom måste helt enkelt avlägsnas så fort som möjligt. Det är även fastighetsägarens ansvar att förse området med lämplig information när det faktiskt finns risk för ras. Det innebär att du till exempel behöver placera ut tydliga varningsskyltar eller avspärrningar så länge istapparna finns kvar.

Ansvaret du har som fastighetsägare handlar inte bara om att följa lagen – det handlar också om att ta ansvar för människors säkerhet och att skydda din fastighet från potentiella skador. Istappar kan bli mycket tunga, och när de lossnar finns det risk för allvarliga personskador eller skador på fordon och byggnader. Om ditt tak är stort och består av flera nivåer kan istapparna till och med orsaka skador på din egen egendom. Genom att ta ditt ansvar visar du alltså inte bara omsorg för dina medmänniskor, utan minimerar även riskerna för kostsamma reparationer eller skadeståndsanspråk.

Skydda ditt yttertak och undvik skador med våra takskottningsavtal

Vår expertis inom takvård är en ovärderlig resurs för fastighetsägare som vill undvika kaoset som ofta uppstår när vintern sveper in över Stockholm. På vintern är det ofta högt tryck hos företag som erbjuder snöskottning och istappshantering, och då är det guld värt att ha ett takskottningsavtal med oss. Detta avtal säkerställer att ditt tak regelbundet inspekteras och underhålls av våra erfarna takspecialister. När en skylift inte är tillgänglig har vi även tillgång till utbildade klättrare, vilket betyder att vi garanterat kommer åt alla hörn och vrår på ditt tak. Utöver istappshantering inkluderar vårt serviceavtal även kontroll av lagstadgad taksäkerhet, vilket hjälper till att förlänga takets livslängd samt minimera uppkomsten av istappar. Du är varmt välkommen att kontakta oss redan idag!

Vanliga frågor och svar

Vad finns det för risker med istappar?

Istappar på taket kan leda till allvarliga olyckor – inklusive personskador och egendomsskador. Deras tyngd och skarpa kanter gör dem särskilt farliga.

Hur kan fastighetsägare minimera riskerna med istappar?

För att minimera riskerna med istappar är det viktigt att vidta åtgärder för att motverka istappsbildning, och att regelbundet avlägsna istappar från taket under vintermånaderna.

Vad ingår i takskottningsavtal hos Takjour?

Ett takskottningsavtal med oss på Takjour innebär att vi regelbundet kontrollerar ditt tak, och tar till de åtgärder som krävs för att det ska förbli säkert. Det inkluderar istappshantering, snöskottning och andra typer av taktjänster.