Taksäkerhet följs kontinuerligt av våra medarbetare på takjour

Hur vi arbetar med taksäkerhet

Ett säkert tak är en viktig grundsten för en trygg fastighet! Vi på Takjour arbetar därför omfattande med taksäkerhet i Stockholm, och erbjuder säkra och hållbara taklösningar för såväl fastighets- som villaägare. Med oss som partner kan du känna dig trygg i vetskapen att ditt tak förblir både snyggt och säkert år efter år, och att arbetet utförs enligt utlovad tidsram till ett bra pris. Fortsätt läsa och ta reda på vad du kan förvänta dig när du anlitar Takjour för installation av kompletta taksäkerhetssystem.

Branschstandarder inom taksäkerhet för fastighets- och villaägare

När man talar om taksäkerhet finns det vissa branschstandarder som du måste följa enligt lag. Om du är fastighetsägare är det oerhört viktigt att följa alla regler noggrant och på så vis skydda personer som arbetar på taket, och även säkerställa långsiktig funktionalitet för ditt tak. Enligt Arbetsmiljöverket måste till exempel alla fastighetstak vara utrustade med vajersystem eller räcken, eftersom arbetare ska vara ordentligt fastspända när de befinner sig på höga tak.

Även gångbryggor behövs för att möjliggöra en säker förflyttning. Utöver detta måste det också finnas takstegar, samt arbetsplattformar som möjliggör underhållsarbete på skorstenar. En annan tjänst vi erbjuder är installation av snörasskydd som hindrar is och snö från att rasa ner från taket under okontrollerade former. Enligt Boverkets byggregler är det du som villa- eller fastighetsägare som ansvarar för att ingen snö faller ner från taket och orsakar skada på människor eller egendom. Utöver säkerhetsaspekten kommer snörasskydd även med andra fördelar – exempelvis att det går betydligt lättare att avlägsna snö från taket, och att taket inte behöver skottas rent lika ofta. 

Vi ger dig ett komplett skydd som inte påverkar fastighetens estetiska helhetsintryck

Vi på Takjour strävar hela tiden efter att förbli det främsta valet för både privatpersoner och entreprenörer i Stockholm. Det finns många goda anledningar till varför du bör välja just oss! Vårt team har till exempel djup förståelse för de lokala krav och förhållanden som råder i Stockholm, vilket gör att vi kan skapa skräddarsydda lösningar inom taksäkerhet för varje fastighet. När vi tar oss an ett projekt tar vi alltid hänsyn till såväl klimatförhållanden som specifika takkonstruktioner och hittar en lösning som både optimerar taksäkerheten och bevarar fastighetens estetik. Takjour garanterar givetvis även att alla installationer utförs i enlighet med rådande branschregler, och att vårt team har kompetensen som krävs för just ditt projekt. Välkommen att kontakta oss om du har några frågor om vårt arbete med taksäkerhet i Stockholm!