Tak skottas av takjour

Gör dig redo för den första snön – vi kan snöskotta tak

Med vintern i antågande är det dags för såväl villa- som fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att ta itu med en mycket viktig uppgift – snöskottning av tak. Att rensa bort is och snö från ditt tak handlar inte bara om att fastigheten ska förbli estetiskt tilltalande, det är också en nödvändig säkerhetsåtgärd som i allra högsta grad minimerar risken för olyckor. Vi på Takjour erbjuder omfattande lösningar för alla typer av skottningsbehov i Stockholmsområdet. Läs vidare för att ta reda på varför det är en god idé att investera i snöskottningstjänster för ditt tak, och varför du bör lägga arbetet i händerna på just vårt team.

Därför är det viktigt att skotta taket på din fastighet

Att skotta tak på villor och andra fastigheter är viktigare än många tror. En av de mest påtagliga farorna är snöras, som kan uppstå om snö smälter uppe på taket och sedan fryser till is längs taklinjen. Då finns det risk att alltihop lossnar och faller ner, vilket kan orsaka allvarliga skador på exempelvis bilar eller personer som befinner sig på marken. Växlande temperaturer ökar risken för isbildning och snöras, och så även tak med dålig isolering. Då kan värmen tränga uppåt och orsaka farliga istappar samt öka risken för att is och snö glider ner från taket.

I värsta fall kan stora snömängder på taket även leda till att taket helt enkelt överbelastas och kollapsar. Takskottning är med andra ord en viktig förebyggande åtgärd för alla som ansvarar över en byggnad på ett eller annat sätt. Det garanterar dels säkerheten för såväl människor som egendom, och dels värdet på din fastighet under årets kalla månader.

Vi utför snöskottning av tak på ett säkert och effektivt sätt

Att anlita Takjour för snöskottning av tak i Stockholm är ett klokt beslut av flera anledningar. För oss är säkerheten alltid i centrum, vilket betyder att vårt team alltid vidtar alla nödvändiga åtgärder för att utföra snöskottningen på ett säkert sätt.

När snöskottningen äger rum placerar vi till exempel en kvalificerad vakt nere på gatan som kan varna och skydda förbipasserande. Våra snöskottare är i sin tur utrustade med toppmodern säkerhetsutrustning i form av reflexvästar, skyddshjälmar och fallskydd – allt för att minimera risken för olyckor.

Själva snöskottningen utförs med effektiva spadar av hårdplast, och isen spräcks med gummiklubbor innan den tas bort för hand. Detta är för att skydda takets yta på allra bästa sätt. För svårnådda ytor har vi dessutom tillgång till skyliftar samt certifierade fasadklättrare. Med vår expertis och erfarenhet kan du helt enkelt känna dig hundraprocentigt trygg. Kontakta oss för att teckna ett snöskottningsavtal!

Hur går Takjour tillväga vid snöskottning av tak?

Vårt team tar till alla nödvändiga åtgärder för att kunna utföra arbetet på ett effektivt och säkert sätt. Vi använder toppmodern säkerhetsutrustning samt effektiva redskap och hjälpmedel under arbetets gång.

Kan man ingå avtal om regelbunden snöskottning av tak?

Du kan välja mellan ett avrops- eller bevakningsavtal. Det förstnämnda innebär att du kontaktar oss vid behov, och så dyker vi upp inom 24 timmar och utför arbetet. Om du istället tecknar ett bevakningsavtal så bevakar vi din fastighet regelbundet och utför snöskottning när behov finns – och vi har dessutom beredskap dygnet runt.